WRÓĆ

Klient Biznesowy

Umowy

Obecnie liczba umów i obszarów, które są nimi uregulowane, jest ogromna i stale rośnie.

Pamiętajmy o tym, iż dobrze przemyślana i odpowiednio skonstruowana umowa pozwoli skoncentrować się przede wszystkim na prowadzeniu i rozwoju biznesu.

Doradzając Klientom przy negocjowaniu kontraktów dochowuję najwyższej staranności, ponieważ uważam, że wnikliwa analiza treści projektu umowy oraz maksymalne zabezpieczenie w podpisywanym dokumencie interesów klienta jest moim profesjonalnym obowiązkiem.

Zwracam szczególną uwagę na takie elementy umów jak: kary umowne oraz zapisy o odpowiedzialności odszkodowawczej, prawo odstąpienia, wypowiedzenie, ponieważ niezweryfikowana w tym zakresie umowa może być źródłem bardzo wysokich kosztów.

Obsługa prawna świadczona przez moją kancelarię w zakresie negocjowania i opiniowania umów obejmuje:

  • umowy o współpracy,
  • umowy najmu,
  • umowy dzierżawy,
  • umowy dystrybucyjne,
  • umowy licencyjne,
  • umowy remontowe i o roboty budowlane,
  • umowy o świadczenie usług,
  • umowy o zachowaniu poufności,
  • umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

oraz wszelkie inne umowy zawierane w działalności biznesowej.