WRÓĆ

Klient Biznesowy

Spółki

Każda działalność biznesowa wymaga podejmowania wielu działań i decyzji, często pod presją czasu.

Z uwagi na dynamiczną sytuację gospodarczą i zmieniające się przepisy profesjonalne doradztwo w zakresie funkcjonowania firmy jest niezbędne.

Rzetelna i kompetentna obsługa prawna zagwarantuje Państwu bezkolizyjne prowadzenie bieżącej działalności, eliminację ewentualnych ryzyk oraz reagowanie adekwatnie do sytuacji, aby problemy rozwiązywać na bieżąco.

Obsługa prawna działalności biznesowej świadczona przez moją kancelarię obejmuje:

  • przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej,
  • przygotowywanie wewnętrznych przepisów prawnych – obejmujących wszelkie regulaminy i inne wewnętrzne akty prawne (np. regulaminy organizacyjne, regulaminy zarządu i rady nadzorczej),
  • przygotowywanie i negocjowanie wszelkich umów zawieranych w działalności biznesowej oraz zmian tych umów,
  • przygotowywanie kompletnych dokumentów związanych z zatwierdzaniem sprawozdań finansowych,
  • rejestrację spółek,
  • reprezentację w postępowaniu przed KRS,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów o pracę oraz innych dokumentów podpisywanych w związku z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców (m.in. umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności, umowy dotyczące powierzenia pracownikowi mienia pracodawcy).