WRÓĆ

Klient Biznesowy

Własność intelektualna

Licencje i znaki towarowe to bardzo ważne elementy działalności biznesowej, których żaden przedsiębiorca nie powinien lekceważyć. Jest to jednocześnie bardzo skomplikowana materia, uregulowana wieloma przepisami. Umowy, szczególnie zawierające postanowienia licencyjne są bardzo obszerne a podpisując wzorzec łatwo wpaść w pułapkę podpisania kontaktu korzystnego wyłącznie dla jednej ze stron.
Dlatego tak istotne jest wsparcie profesjonalisty podczas analizy dokumentacji oraz negocjacji kontraktu i identyfikacja ewentualnych zagrożeń, a pomoc w trakcie negocjacji kontaktu pozwoli dobrze zabezpieczyć nasze interesy.

Dlatego tak istotne jest wsparcie profesjonalisty podczas analizy dokumentacji co pozwoli na identyfikację ewentualnych zagrożeń, a pomoc prawnika w trakcie negocjacji kontaktu pozwoli dobrze zabezpieczyć nasze interesy.
W obecnej rzeczywistości biznesowej warto rozważyć zabezpieczenie znaku towarowego, nazwy (firmy), logo, aby uniknąć sytuacji, w której osoba trzecia bezprawnie mogłaby korzystać z naszej biznesowej renomy, narażając nas na straty zarówno finansowe, jak i wizerunkowe. Służę profesjonalnym doradztwem we wszystkich procedurach wdrażających powyższe działania.