W przypadku utrudniania przeprowadzenia czynności kontrolnych inspektorzy mają prawo wezwać policję i skierować do prokuratury  zgłoszenie dotyczące udaremniania lub utrudniania czynności. Tylko w zeszłym roku takich zgłoszeń było prawie czterysta. Co grozi pracodawcom za utrudnianie […]