14 maja 2018

Szef przejrzy pocztę, kiedy to konieczne

RODO. Monitoring w miejscu pracy będzie możliwy, ale pod określonymi warunkami.

„Projekt określa bardzo oczekiwane w polskim porządku prawnym warunki, po spełnieniu których pracodawca ma prawo stosować monitoring i kontrolę służbowej poczty elektronicznej. Dotychczas takich zasad w krajowym prawie nie określono. Pracodawcy stosowali te metody, opierając się na ogólnych przepisach prawa pracy, regulacjach Kodeksu cywilnego dotyczących ochrony dóbr osobistych i odnoszących się do ochrony danych osobowych” — dla Puls Biznesu komentuje Agnieszka Bagieńska-Petryka.

Artykuł opublikowano w Pulsie Biznesu z 14 maja 2018 r., a dla prenumeratorów jest dostępny tutaj.

 

UDOSTĘPNIJ:
AKTUALNOŚCI