WRÓĆ

Klient Indywidualny

Sprawy ZUS

Regulacje dotyczących ubezpieczeń społecznych są w Polsce bardzo rozbudowane. Sprawne poruszanie się w gąszczu przepisów, ich znajomość i umiejętność interpretacji pozwoli ocenić słuszność naszych roszczeń w stosunku do ZUS.
Powszechne jest myślenie, że sprawy przed ZUS są z góry przegrane, urzędnicy nieprzyjaźni i nie warto tracić nerwów. Tymczasem niekiedy warto powalczyć zarówno o wysokość świadczenia, należne odszkodowanie, czy podniesienie renty z tytułu wypadku przy pracy. Profesjonalna pomoc i rzetelna analiza sytuacji oraz zgromadzonej dokumentacji zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez ZUS. Oferuję również reprezentację przed sądem, w przypadku gdyby postępowanie odwoławcze zakończyło się niepowodzeniem.