WRÓĆ

Klient Indywidualny

Prawo pracy

Kariera zawodowa to bardzo ważny aspekt życia każdego z nas. Praca to przede wszystkim źródło utrzymania, ale przecież także miejsce, w którym spędzamy większość swojego aktywnego dnia, gdzie spełniamy się ambicjonalnie i chcemy rozwijać.
Niestety, może się zdarzyć, że pracodawca zachowa się nieprofesjonalnie, zwolni nas bez podania przyczyny, nie zapłaci należnej premii, czy nie wypłaci ekwiwalentu za urlop.
Warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, szczególnie w przypadku zwolnienia osoby podlegającej szczególnej ochronie lub rozwiązania umowy w sposób niezgodny z przepisami prawa pracy.
W wyniku dokładnej analizy dokumentów może się okazać, że nasza sytuacja jest lepsza niż się pierwotnie wydawało. Pamiętajmy również, iż coraz bardziej popularną formą rozwiązywania sporów pracowniczych stają się w Polsce mediacje – zawsze nakłaniam, aby spróbować najpierw porozumieć się z pracodawcą – jeżeli po drugiej stronie będzie również wola porozumienia – takie ugodowe rozwiązanie zaoszczędzi niewątpliwie nasz czas i pieniądze.

Zajmuję się również weryfikacją kontraktów i umów z pracodawcami. Uważam, że warto zawczasu negocjować z przyszłym pracodawcą, aby zadbać o nasze interesy.
Skutecznie pomagam przeprowadzić procedurę uzyskiwania pozwoleń na pobyt i pracę dla obywateli spoza Unii Europejskiej. Z uwagi na znajomość języka rosyjskiego i realiów bardzo dobrze współpracuje mi się z klientami zza wschodniej granicy.

Moja Kancelaria reprezentuje Klientów m.in. w następujących sprawach:

  • procesy sądowe,
  • negocjowanie umów o prace i wszelkich innych dokumentów podpisywanych w związku z zatrudnieniem (min. umowy o zakazie konkurencji),
  • zezwolenia na pobyt,
  • zezwolenia na pracę.