WRÓĆ

Umowy

Umowy dystrybucyjne

Wiele firm funkcjonujących obecnie na rynku nie może obyć się bez podpisywania umów dystrybucyjnych. Istotne jest takie sformułowanie dokumentów, aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy, żeby nie znaleźć się w sytuacji, kiedy tylko jedna strona dyktuje warunki współpracy.
Należy ponadto należy mieć na uwadze, że w tym obszarze biznesowym bardzo istotne znaczenie mają przepisy dotyczące ochrony konkurencji. Regulacje w tym zakresie zawarte są zarówno w prawie polskim, jak i unijnym, a za ich naruszenie przewidziane są dotkliwe sankcje. Profesjonalne doradztwo pozwoli tak sformułować postanowienia umowne aby należycie zabezpieczyć nasze interesy.

Pozostałe specjalizacje: