AKTUALNOŚCI

W przypadku pozytywnej kontroli w przedsiębiorstwie inspektor PIP zobligowany jest do przekazania notatki podsumowującej kontrolę danemu pracodawcy. Jeśli w wyniku kontroli wykazane zostaną naruszenia, przedstawiciel PIP sporządza protokół, który powinien zostać podpisany również przez kontrolowanego […]

W przypadku utrudniania przeprowadzenia czynności kontrolnych inspektorzy mają prawo wezwać policję i skierować do prokuratury  zgłoszenie dotyczące udaremniania lub utrudniania czynności. Tylko w zeszłym roku takich zgłoszeń było prawie czterysta. Co grozi pracodawcom za utrudnianie […]

Ostania nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła znaczące zmiany w urlopach rodzicielskich i wychowawczych. W najnowszym artykule dla tygodnika „Kadry i płace” wyjaśniam, komu i w jakim wymiarze przysługuje urlop rodzicielski, a także czy prawo do niego […]